Oferta

Kontrola instalacji

Regularne przeglądy instalacji znajdujących się w obiekcie budowlanym to podstawowe działanie, które podnosi poziom bezpieczeństwa, gwarantuje sprawne działanie wszystkich instalacji oraz przedłuża ich żywotność.

Regularnie dokonujemy kontroli instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, technicznych oraz instalacji systemów alarmowych. Kontrole instalacji powierzamy doświadczonym specjalistom i wykonujemy je w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku.

W ramach Kontrola instalacji zapewniamy:

  • okresowe przeglądy i kontrole techniczne nieruchomości,
  • Kontrolę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, niskoprądowej, ppoż.,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz KOB ( Książka Obiektu Budowlanego).