Oferta

Administracja

Przejmujemy na siebie obowiązki należące do administratora nieruchomości, wspierając zarząd wspólnoty mieszkaniowej, dewelopera czy właściciela budynku we wszystkich czasochłonnych pracach.

Podczas gdy my zajmujemy się dopełnianiem formalności i załatwianiem kwestii związanych z obsługą nieruchomości,Ty zyskujesz cenny czas i spokój. Możesz być pewien, że powierzony nam budynek jest w dobrych rękach, a potrzeby jego mieszkańców - realizowane na bieżąco.

W ramach administrowania nieruchomością zapewniamy:

 • bieżące administrowanie nieruchomością zgodnie z przepisami prawa,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od dewelopera, poprzedniego zarządcy czy administratora oraz jej archiwizacja,
 • rejestracja wspólnoty mieszkaniowej wraz z otwarciem rachunku bankowego i zawarciem polis ubezpieczeniowych,
 • przygotowanie regulaminu organizacyjno-porządkowego, regulaminu rozliczania mediów, statusu wspólnoty mieszkaniowej, instrukcji obsługi nieruchomości, itp,.
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań właścicieli nieruchomości,
 • tworzenie projektów uchwał, planów gospodarczych oraz naliczeń na podstawie przyjętych uchwał,
 • wsparcie zarządu wspólnoty mieszkaniowej jako administrator nieruchomości,
 • współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za usługi wpływające na komfort życia lokatorów (np. wywóz śmieci, remonty i dostarczanie mediów),
 • obecność administratora na terenie nieruchomości adekwatnie do potrzeb właścicieli lokali i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej,
 • kontrolę rzetelności prac w zakresie sprzątania, ochrony, pielęgnacji zieleni,
 • prowadzenie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej w zakresie wszystkich obszarów,
 • wszelkie czynności mające na celu reprezentowanie właściciela nieruchomości,
 • stały kontakt z członkami wspólnoty mieszkaniowej,
 • kontrolę nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, oraz odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • tworzenie projektów umów i prowadzenie negocjacji.