Oferta

Konserwacja

Utrzymanie budynku w dobrej kondycji technicznej przekłada się nie tylko na bezproblemowe jego użytkowanie i zminimalizowanie ryzyka usterek, ale przede wszystkim - bezpieczeństwo mieszkańców.

Zapewniamy regularne serwisy techniczne zarządzanej przez nas nieruchomości i okresowe konserwacje instalacji, dzięki którym szybko możemy wyeliminować ewentualne problemy i zapobiec poważniejszym awariom. Obsługę techniczną i konserwacyjną ściśle dopasowujemy do potrzeb danej wspólnoty mieszkaniowej.

W ramach kompleksowej obsługi technicznej i usług konserwacyjnych zapewniamy:

  • okresowe przeglądy i kontrole techniczne nieruchomości,
  • wizje lokalne budynku, prowadzenie ewidencji powstałych usterek,
  • nadzór nad procesem zgłaszania usterek i monitorowanie wykonawców w zakresie ich terminowego usuwania,
  • zarządzanie procesem zgłaszania i usuwania powstałych wad i usterek w nieruchomości,
  • nadzór nad dostawą mediów do nieruchomości wspólnej i usług niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania,
  • stały nadzór nad firmami obsługującymi instalacje techniczne i usługodawcami,
  • konserwację bieżącą, która obejmuje: instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, centralne ogrzewanie, instalację niskoprądową, ppoż., konserwację ogólnobudowlaną,
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz KOB ( Książka Obiektu Budowlanego),
  • całodobowe pogotowie techniczne.