Oferta

Księgowość

Wieloletnie doświadczenie w działach administracyjnych i księgowych pozwoliło nam wypracować najbardziej efektywny sposób zarządzania finansami wspólnot mieszkaniowych. Powierzając nam dokumentację księgową, możesz być pewien, że rzetelnie zajmiemy się weryfikacją dokumentów finansowych, rozliczeniami podatkowymi, windykacją zaległych należności, itp.

Zapewnienie płynności finansowej wspólnoty mieszkaniowej to jeden z naszych głównych celów jako zarządcy i administratora budynku. 

W ramach kompleksowej obsługi finansowo-księgowej wspólnot mieszkaniowych zapewniamy:

  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości,
  • przygotowanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
  • rozliczenie utrzymania nieruchomości w okresie deweloperskim,
  • kontrolę nad naliczaniem i windykacją opłat należnych z tytułu zaliczek na poczet planu, gospodarczego oraz innych należności wspólnoty,
  • dostęp do e-kartoteki, w tym elektronicznego głosowanie uchwał,
  • bieżącą ewidencję lokali i prowadzenie rozliczeń kosztów dla właścicieli od dnia odbioru lokalu,
  • prowadzenie ewidencji księgowej i kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o ustawę o rachunkowości i ustawę o własności lokali,
  • rozliczanie mediów dostarczanych do nieruchomości wspólnej i poszczególnych lokali.